Нормативні документи

Нижче перераховані документи можна переглянути тут wym-1479837397751

Міжнародно-правові акти:

· Декларація прав людини

· Конвенція ООН про права дитини

· Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

Закони України:

1. Закон України “Про освіту”.

2. Закон України “Про загальну середню освіту”.

3. Закон України “Про охорону дитинства”.

4. Закон України “Про охорону праці”.

5. Кодекс законів “Про працю України”.

6. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

7. Закон України “Про відпустки”.

8. Закон України “Про оплату праці”.

9. Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”.

10. «Про позашкільну освіту»

11. «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

12. «Про захист суспільної моралі»

13. «Про протидію торгівлі людьми»

Загальнодержавні акти у сфері освіти:

1. Національна доктрина розвитку освіти

2. Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 “ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти”

3. Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)

4. Державний стандартповної загальної середньої освіти(поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)

5. Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти

6. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (указ Пезидента України від 25.06.13 № 344/2013).

8. Про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава” (указ президента України № 128/2013).

9. Про затвердження Державної цільової програми “Сто відсотків” (Постанова КМУ від 13.0411 № 494)

10. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 рокиУказ Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року

11. Указ Президента України від 12.06.2015 №334«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

12. Указ Президента України від 13.11.2014 №872«Про День Гідності та Свободи»

13. Указ Президента Українивід 13.11.2014 №871«Про День Соборності України»

14. Указ Президента Українивід 14.10.2014 №806«Про День захисника України»

15. «Про стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

16. «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

17. Постанова Верховної Ради Українивід 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

18. Розпорядження Кабінету Міністрів Українивід 27.08.2010 року №1718-р«Деякі питання військово-патріотичного вихованняучнів загальноосвітніх навчальних закладів»

19. Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 №1494-р

20. Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське» від 22.08.2012

21. Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року

22. Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

23. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

24. Концепція екологічної освіти України

25. Концепція превентивного виховання

26. Концепція громадянського виховання учнів у системі загальної середньої освіти України (І.Г. Осадчий)

Положення, які регламентують роботу закладу:

1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту№1473від 20.12.2011)

2. Положення про державну підсумкову атестацію.

3. Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні” (зі змінами).

4. Про затвердження Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”Наказ МОН № 306 від 17.03.15 року

5. Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів” (зі змінами).

6. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.

7. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.

8. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

9. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

10. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.

11. Положення про психологічну службу.

Інструктивно-методичні матеріали:

1. Наказ Міністерства № 1239 від 28.08.2013 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

2. Наказ МОНвід 13.04.2011 № 329 “Про затвердження Критеріївоцінювання навчальнихдосягнень учнів (вихованців) у системізагальної середньої освіти”

3. Державні стандарти

4. Методичні рекомендації

5. Навчальні програми

6. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

7. Законодавство про навантаження вчителя

8. Аналіз уроку

9. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

10. Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.

11. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах.

12. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

13. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.

14. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.

15. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.

16. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.

17. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.

18. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

19. Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

20. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

21. Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

22. Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

23. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів педагогічного досвіду

24. Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань Лист МОН № 1/9-72 від 28.01.2014

25. Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Лист МОН 1/9-74 від 28.01.2014

26. Щодо використання робочих зошитів у початковій школі Лист МОН№ 1/9-209 від 18 квітня 2014 року

27. Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівниківЛист МОН № 1/9-382 від 29.07.14 року

28. Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуаціїЛист МОН № 1/9-385 від 30.07.14 року

29. Лист Міністерства №1/9-412 від 13.08.2014 “Про проведення Уроків мужності”

30. Наказ Міністерства № 1222 від 21.08.2013 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”

31. Наказ Міністерства № 996 від 30.08.2011 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”

32. Рекомендації до ведення класного журналу

33. Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладівНаказ МОН № 412 від 08.04.15 року

34. Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

35. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 “Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах”

36. Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

37. Середня освіта, навчальні програми

38. Наказ МОН України від 29.05.2015 №584 “Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

39. Початкова освіта, навчальні програми

40. Методичні рекомендації для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ № 1/9-380 від 10.08.2015

41. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

42. «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» від 31.10.2011№1243

43. «Про скасування наказу МОН від 24.05.2007 «Про заборону використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу» від 07.08.2014

44. Наказ МОН України від 27.10. 2014 № 1232 “Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді”

45. «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки» від 21.10.2013 № 1453

46. «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві» від 11.06.12 № 677

47. «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року» від 19.07.2012 № 827

48. «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» від 03.08.2012 № 888

49. «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї» від 30.06.2011 № 714

50. «План заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року» 30.12.2010№ 1312

51. «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України” від 07.09.2000 № 439

52. Лист Міністерства освіти і науки Українивід 24.06.2015 № 1/9-302«Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти»

53. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2015 № 1/9-211«Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі»

54. Лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 1/9-235«Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій»

55. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2014 № 1/9-385«Про проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів щодо уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації»

56. Лист Міністерства освіти і науки Українивід 13.08.2014 № 1/9-412«Про проведення Уроків мужності»

57. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 №1/9-419«Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»

58. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2013 № 14.1/10-2592«Про співпрацю з Національною організацією скаутів України»

59. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-455«Щодо заходів з відзначення Дня захисника України»

60. Лист МОН “Про методичні рекомендації з патріотичного виховання” № 1/9-614 від 27.11.2014

61. “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей від 28.10.14 № 1/9-557

62. «Про використання методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» від 16.06.2014 № 1/9-319

63. «Про проведення заходів щодо протидії тероризму» від 25.07.2014 № 1/9-372

64. «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» від 25.07.2014 № 1/9-376

65. «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 29.07.2014 № 1/9-382

66. «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.08.2014 №1/9-419

67. «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді» від 11.02.2013 № 1/9-96

68. «Про впровадження навчальних програм «Сімейні цінності» від 02.04.2013 № 1/9-235

69. «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи» від 27.07.2012 №1/9-530

70. «Щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах» від 09.08.2012 № 1/9-557

71. Методичні рекомендації Про виховання культури поведінки учнів (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ від 30.07.2010 № 1.4/18-3127)

72. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року

73. Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” Наказ МОН № 668 від 14.06.16 р.

74. Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів».

75. Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

76. Лист МОН України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

77. Лист МОН України від 29.06.2016 № 1/9-332 “Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році”

78. Наказ МОН України від 29.04.2016 № 476 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами».

79. Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 червня 2016 р. за № 821/28951 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055»

80. Наказ МОН України № 491 від 10.05.2016 “Про надання підручникам грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”

81. Рекомендації до 2016/17 навчального року

82. Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН № 826 від 14.07.16 року

83. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 Наказ МОН №1009 від 19.08.2016 року

Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.